Banner
ODY İçin Gerekli Evraklar


ODY1 (ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)  
    
1- Başvuru sahibinin ODY1 yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe
2- Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, şef,uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. unvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır.
3- Firma belgesinde firmada yetkili olan kişinin imzası olmalı ve bu kişiye ait imza sirküleri olmalıdır.
4- Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
5- Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,
6- Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)
7- 2 adet fotoğraf (FOTOĞRAF BOYUTU:4,5 x 6 cm )      
 
ODY2 (YURT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI)
      
1- Başvuru sahibinin ODY2 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe
2- Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. unvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır.
3- Firma belgesinde firmada yetkili olan kişinin imzası olmalı ve bu kişiye ait imza sirküleri olmalıdır.
4- Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
5- Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,
6-Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)
7- 2 adet fotoğraf (FOTOĞRAF BOYUTU:4,5 x 6 cm )      
 
ODY3 (ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI)
      
1- Başvuru sahibinin ODY3 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe
2- Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası eşya taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, şef,uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. unvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır.
3- Firma belgesinde firmada yetkili olan kişinin imzası olmalı ve bu kişiye ait imza sirküleri olmalıdır.
4- Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
5- Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,
6-Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)
7- 2 adet fotoğraf (FOTOĞRAF BOYUTU:4,5 x 6 cm )      
 
ODY4 (YURT İÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI)
      
1- Başvuru sahibinin ODY4 mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe
2- Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı yurtiçi eşya taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, şef,uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. unvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır.
3- Firma belgesinde firmada yetkili olan kişinin imzası olmalı ve bu kişiye ait imza sirküleri olmalıdır.
4- Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
5- Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,
6-Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)
7- 2 adet fotoğraf (FOTOĞRAF BOYUTU:4,5 x 6 cm )      
 
YUKARIDA AÇIKLANAN ODY (ORTA DÜZEY YÖNETİCİ) BELGESİ SAHİBİ OLMA KRİTERLERİ DIŞINDA AŞAĞIDAKİ VASIFLARA SAHİP OLANLAR, TALEP ETTİKLERİ ODY TÜRÜ BELGEDEN YALNIZCA BİRİNİ ALABİLİRLER.
 
1- Ulaştırma Ekonomisi, Taşımacılık, Karayolu Trafiği” bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup, “Ulaştırma, Lojistik, Ulaştırma Ekonomisi, Taşımacılık, Karayolu Trafiği” alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar .
2- Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlükleri’nde en az 3 (üç) yıl süreyle Bölge Müdürü, Daire Başkanı veya daha üst unvanla görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez veya taşra teşkilatında en az 3 (üç) yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde Daire Başkanı ve Emniyet Müdürü olarak görev yapmış olanlar.    
 
ODY BELGELERİNİ EĞİTİM VE SINAVDAN MUAF ALABİLMEK İÇİN YUKARIDAKİ MUAFİYET ŞARTLARININ SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR.
BU ŞARTLARIN SAĞLANAMADIĞI DURUMDA BELGELER, EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ TAMAMLADIKTAN SONRA GİRİLEN SINAVLARDA BAŞARILI OLMAK ŞARTIYLA ALINABİLMEKTEDİR.
ODY EĞİTİM PROGRAMINA KATILMAK İÇİN EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLUNMASI GEREKMEKTEDİR.
ODY BELGESİ TÜRLERİ
ODY 1 (ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)
ODY 2 ( YURT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI )
ODY 3 ( ULUSLARARASI  EŞYA TAŞIMACILIĞI)
ODY 4 ( YURT İÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI)
 
 
Pro WEB